Utdanning

Informasjon til førebuing av messa:

Førebuingsskjema

Utstillarar 2018:

Utdanning/ info   Fagretninger/ studium       Nettside
BI. Stavanger Bachelorstudier innenfor økonomi, markedsføring og eiendomsmegling www.bi.no/stavanger
Ølen vgs Vidaregåande skule Ølen vgs Facebook
Fagforbundet Fagforbundet
Fellesforbundet avd. 57-Nord Rogaland Faglig veileiing og org.innanfor m.a. industri, byggfag, byggindustri, havbruk m.m. . www.fellesforbundet.no
Fiskerifaglig opplæringskontor Opplæringskontor for fiskeri- og akvakultur www.fiskerifaglig-ok.no/
HSO for el. Fag Opplæringskontor for el.fag www.hso-elfag.no
Høgskolen på Vestlandet M.a. ingeniør-, lærar-, barnehagelærar-, sjukepleiar-, økonomi- og maritim utdanning www.hvl.no
Karmsund Videregående skole Restaurant og matfag www.karmsund.vgs.no/
Lundeneset vidaregående skule Studiespesialisering, Service- og samferdsle,Medier og kommunikasjon www.lvs.no
Utdanningsforbundet Suldal Utdanning av lærarar til skule og barnehage utdanningsforbundet.no/
Oppl.kont. Transportfag Vest Opplæringskontor for transportfaget på Vestlandet www.vest.sotin.no
Rytopp Tverrfaglig opplæringskontor for Ryfylke www.rytopp.no
Sauda Vidaregående skule Idrettsfag,Villmark, Snowboard, Helse- og sosialfag, Elektrofag, Bygg- og anleggsfag, TIP og Studiespesialisering www.sauda.vgs.no
Strand Vidaregående skule M.a. naturbruk og sal/ samferdsel www.strand.vgs.no
Tveit vidaregåande skule VG3Naturbruk,generell studiekompetanse,hest/hovslagerfaget,anleggsgartner,landbruksutd. www.tveit.vgs.no
Universitetet i Stavanger M.a. studieretningar innan helse- og sosialfag, hotell og reiseliv,ingeniør og sivilingeniør www.uis.no
Velg Skog Rekruttering innan bla. naturbruk, skogbruk i skognæringa www.velgskog.no/
Vågen videregående skole M.a. Kunst, Design og Arkitektur, Musikk, dans og drama www.vagen.vgs.no
Skoleskipet Gann Teknikk og Industriell Produksjon VG 1, Maritime Fag VG2 www.gann.no