Bedrifter

Om messa:

Messa er for elevar i 10. klasse i Suldal, Sauda og vg.1, vg.2 og vg.3 ved Sauda vidaregåande skule. Elles ope for individuelle som ynskjer å besøke messa som foreldre, arbeidssøkjande mfl.

Hovudmålet med yrkes- og utdanningsmessa er å gjere ungdom kjend med ulike yrke og utdanningsinstitusjonar i regionen. Det vil sei at hovudfokuset på messa er yrke og yrkesval, og kompetanse utdanning og kompetansefag. Ingen er betre formidlerar enn arbeidsplassane sjølve til å leggje innhald i dei ulike yrkestitlane.
BLI MED OSS PÅ Å GJERE UNGDOMMEN KJENT MED ULIKE YRKE OG KOMPETANSEARBEIDSPLASSER I VÅRT LOKALMILJØ OG REGION.

Praktisk informasjon:

Kjære utstillar:
Messa er open for publikum frå kl 09.00- 15.00.

Parkering til utstillarar på Suldalshallen parkeringsplass. For på- og avlasting kan skje ved hovuddør men bilen på flyttast så snart varene er på/ av bilen.

Messa vil berre bli stengd for publikum under lunsj.

Korleis kjem ein seg til Sand og Suldalshallen:

Organisering av interessestyring:

Elevane skal på førehand velje kva stand dei vil besøkje. Elevane får tildelt besøksavtalar før dei kjem på messa, og utstillaren vil få oversikt over kven som kjem på besøk. Kvart besøk vil vare omlag 10 minutt. Utstillar informerer om sine tilbod, knyter kontaktar til framtidig arbeidskraft, og får fram kva for kompetanse dei treng på sin arbeidsplass i framtida. Elevane skal og ha høve til å stille spørsmål.Mellom besøka hjå dei utvalde bedriftene, vil elevane få tid til ” fri vandring” til dei andre bedriftene.

Tips og råd på tidlegare stilte spørsmål frå elevar

På kvar stand vil det ligge namneskilt i to fargar; GULT for yrkesfag og GRØNT for høgare utdanning,
Me vil at dykkar bedrift skal skrive namnet ditt, bedrifta og kva tittel du har i ditt arbeid.
På denne måten kan elevane førebu seg på spørsmål på kompetansefag og yrkesfag hjå rett person i di bedrift ved interessestyringa

DET VIL BLI GITT EIT SIGNAL AV SPEAKER VED RULLERINGA AV BESØKA.

Påmelding, innan tysdag 27. november

Ved påmelding ynskjer vi kontaktinfo og praktisk informasjon rundt standen din.
Meld deg på her: PÅMELDING YUM 2019.
Lunsj for utstillarar kr 195,- . Prisen inkluderer lunsj, drikke, kaffi/te og frukt under messedagen.
Standleige kr 1950,- eks. moms. Samlefaktura blir ettersendt.
Ved påmelding ynskjer vi at utstillar noterer kva type utdanning/yrke som finst i bedrifta for å fremje dei yrkesvala du vil setje fokus på. Utstillarar sender ein link til nettsida si, slik at elevane kan bruke dette til føre¬buing til messa. Dette vil danne grunnlaget for elevane sine val av dei utstillarane dei ynskjer å besøkje under messa. Det vil også vere til god hjelp når elevane skal førebu spørsmål til utstillar ved interessestyringa.

Ynskjer du meir informasjon kontakt:

Suldal Vekst AS
Marit Larsen
E-post: marit@suldalvekst.no
Telefon: 906 848 61

Utstillarar 2019:

Bedrift 2019   Yrkes- og Studiefag         Nettside  Facebook
Alsaker Fjordbruk Havbruk. Lærlingar innan akvakultur, matros. Administrasjon o.a. www.alsaker.no Facebook
AS Forskaling M.a.sveise- og platearbeider, annlegsmaskin og reperatør, maskinførar www.asforskaling.no Facebook
Azets Insight AS Regnskap og økonomisk rådgivning www.azets.no Facebook
Suldal Hyttebygg Tømrar www.heddahytter.no Facebook
Byggmester Sondre Birkeland Byggefirma  www.systemhus.no Facebook
Suldal Transport Transport  http://suldaltransport.no/ Facebook
Eramet Norway Sauda Prosessoperatør, elektrikar, andre lærefag www.eramet.no
Omega Design Alt innan medier og kommunikasjon www.omegadesign.no Facebook
Grieg Seafood Havbruk, oppdrett http://www.griegseafood.no
Forsvaret Befals- og leiarutdanning. Lærlingar i mange fag www.forsvaret.no Facebook
Haugaland Kraft Lærlinger innen energimontør, telemontør, logistikk, kontorfag, IngeniørTrainee www.hkraft.no Facebook
Helgevold Elektro Elektrofag https://helgevold.com/ Facebook
Hydro Energi Lærlingar innan industrimekaniker, energioperatør/energimontør,(sivil) ingeniørar www.hydro.com  Facebook
Norgeshus KV Bygg Suldal Lærlingar innan byggfaga, m.a. tømrar www.kv-bygg.no Facebook
Møgedal Mek. Verkstad Butikk/Sal/Mekanikar www.mogedal.no
NAV www.nav.no Facebook
Norsk Stein as Industrimekaniker, anleggsmek, berg og anleggsfag, ingeniør, elektrikar. www.mibau-stema.de Facebook
Norconsult Ryfylke AS m.a. sivilarkitekt,arkitekt, sivilingeniør, teknisk teiknar www.norconsult.no/ Facebook
Politiet Politiutdanning www.politiet.no
Ryfylke Bygg Lærlingar innan byggfaga, m.a. tømrar www.ryfylkebygg.no Facebook
Suldalsposten Journalistikk, media, design Suldalspsosten.no/ Facebook
Ryfylkemuseet Lærlingar innan byggfaga, m.a. tømrarbyggfag, museumspedagog, forskar innan kulturfag. www.ryfylkemuseet.no Facebook
Sauda Installasjon Lærlingar innan eletrikarfaget www.saudainst.no Facebook
Sauda kommune Lærlingar i m.a. IT, kontor, kokk, barne- og ungdomsarbeidar, helsefagarbeidar www.sauda.kommune.no Facebook
Saudefaldene Energimontør/-operatør, mekanisk, byggteknisk. Fagfolk og ingeniører. Øk/Adm www.saudefaldene.no Facebook
Sparebanken Vest Økonomi- og rekneskapsfag www.spv.no Facebook
Statkraft Energi as m.a.fagarbeidere innen elektro og mekanisk, ingeniører innen elektro, bygg, maskin. www.statkraft.no Facebook
Sterling White Halibut Havbruk, kveite, oppdrett www.sterlingwhitehalibut.com Facebook
Statnett m.a. læringar,energimontører,sivilingeniører og ingeniører med f.eks elkraft, IKT www.statnett.com Facebook
Suldal og Sauda Bondelag Jordbruk og Skogbruksrelaterte yrkesfag www.bondelaget.no Facebook
Suldal kommune Lærlingar i m.a. IT, kontor, kokk, barne- og ungdomsarbeidar, helsefagarbeidar www.suldal.kommune.no Facebook
Varicon Fleirfaglege ingeniørtenester www.varicon.no Facebook
Open Stand:
BeljoToys Leiker www.beljotoys.com Facebook
Reiselivet i Suldal og Sauda Destinasjonsselskap www.saudaferie.no

www.visitsuldal.no

Facebook

Facebook

Suldal- og Sauda Vekst Utviklingsselskap i Suldal og Sauda www.suldalvekst.no Facebook
www.saudavekst.no Facebook